Wat is Rebond?

Herverbinden met de ‘ander’

Rebond is een onderzoeks- en adviesbureau van Jan Dirk de Jong. De voornaamste taak van Rebond is het doen van sociaal wetenschappelijk onderzoek en het verzorgen van kennisoverdracht. Wetenschappelijke kennis kan verschillende sociale groeperingen in de samenleving op positieve wijze (opnieuw) met elkaar verbinden. Vandaar dat de naam ‘Rebond‘ is gekozen.

read more

Meest recente publicaties

Kapot-Moeilijk_small

Lectorale rede:

Verkeerd verbonden. Over foute straten en foute systemen. Leiden: Expertisecentrum Jeugd, Hogeschool Leiden (downloaden)

read more

Huidige opdrachtgevers

Hogeschool Leiden, faculteit Social Work & Toegepaste Psychologie

(Per 1 oktober 2014 aanstelling als lector Aanpak Jeugdcriminaliteit)

 

Erasmus Universiteit Rotterdam, sectie Criminologie

(Per 1 maart 2014 aanstelling als universitair docent & onderzoeker)

 

Voor een overzicht van de werkzaamheden in 2015-2016, zie het Werkplan 2015-2016 van het lectoraat Aanpak Jeugdcriminaliteit: ‘Project V’ (2016, binnenkort online beschikbaar).

read more