Wat is Rebond?

Herverbinden met de ‘ander’

Rebond is een onderzoeks- en adviesbureau van Jan Dirk de Jong. De voornaamste taak van Rebond is het doen van sociaal wetenschappelijk onderzoek en het verzorgen van kennisoverdracht. Wetenschappelijke kennis kan verschillende sociale groeperingen in de samenleving op positieve wijze (opnieuw) met elkaar verbinden. Vandaar dat de naam ‘Rebond‘ is gekozen.

read more

Meest recente publicaties

Kapot-Moeilijk_small

Lectorale rede:

Verkeerd verbonden. Over foute straten en foute systemen. Leiden: Expertisecentrum Jeugd, Hogeschool Leiden (downloaden)

read more

Huidige opdrachtgevers

Ministerie van Veiligheid & Justitie, portefeuille Integrale aanpak Kindermishandeling & Jeugdgroepen

(Diverse werkzaamheden met betrekking tot jeugdcriminaliteit en jeugdgroepen)

 

Nationale Politie, Eenheid Den Haag, afdeling Analyse & Research

(Probleemgerichte analyses geprioriteerde problematische jeugdgroepen)

read more