Links

Aanpak overlast en jeugdproblematiek (nieuwe stijl)

MinVenJ (Ministerie van Veiligheid en Justitie)

Politie Haaglanden (Hot spot aanpak 2010)

Top 600 (Gemeente Amsterdam en partners)

Spirit! (o.a. Hicham Darif)

Netwerk Amsterdamse Helden (o.a. Jan Hazekamp)

Connect Initiatieven (o.a. Said Bensellam)

Futuro (o.a. Otto Schildknegt)

Jeugd enzo. (o.a. Frank van Strijen)

Neviso (o.a. Jan Heunen en Richard Yeboah)

Wegwijzer Jeugd en Veiligheid (Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid)

Mate(n) van de straat (R-Newt, Tilburg)

 

Wetenschappelijke kennis over problematische jeugdgroepen

WODC (Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum)

SCP (Sociaal en Cultureel Planbureau)

CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek)

RMO (Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling)

O+S (cijfers van de Gemeente Amsterdam)

NVK (Nederlandse Vereniging voor Kriminologie)

TvC (Tijdschrift voor Criminologie)

NSCR (Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving)

Republiek Allochtonië (Overzichtsdossier allochtonen en criminaliteit)

Nicis Institute (Onaantastbaren)

Eurogang (Internationaal wetenschappelijk programma m.b.t. jeugdbendes)

 

Onderzoekers en onderzoeksbureaus

Frank van Gemert (Vrije Universiteit Amsterdam, criminoloog: jeugdbendes en biografie)

Marnix Eysink Smeets (Landelijke Expertisegroep Veiligheidspercepties)

Eric Bervoets (Bureau Bervoets)

Ben Rovers (Bureau voor Toegepast Veiligheidsonderzoek)

Hans Moors (Lokaal Centraal)

Janine Plaisier (Impact R&D)

Bureau Beke (Shortlistmethode)

 

Website Rebond

Frank van Bemmel (webdesigner: Crizp)

Sitnie Waerts (kunstenaar Sit: huisstijl Rebond)