Huidige opdrachtgevers

Hogeschool Leiden, faculteit Social Work & Toegepaste Psychologie

(Per 1 oktober 2014 aanstelling als lector Aanpak Jeugdcriminaliteit)

 

Erasmus Universiteit Rotterdam, sectie Criminologie

(Per 1 maart 2014 aanstelling als universitair docent & onderzoeker)

 

Voor een overzicht van de werkzaamheden in 2015-2016, zie het Werkplan 2015-2016 van het lectoraat Aanpak Jeugdcriminaliteit: ‘Project V’ (2016, binnenkort online beschikbaar).

Ministerie van Veiligheid & Justitie, portefeuille Integrale aanpak Kindermishandeling & Jeugdgroepen

(Diverse werkzaamheden met betrekking tot jeugdcriminaliteit en jeugdgroepen)

 

Gemeente Amsterdam, Directie Openbare Orde en Veiligheid (OOV)

(Onderzoek naar de inzet van rolmodellen in relatie tot Top600/IFA)

 

Lezingen, workshops en onderwijs (in 2013-2014)

Opdrachtgevers:

- Ministerie van Veiligheid en Justitie (Actieprogramma Risicojeugd & Jeugdgroepen)

- Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (advies minister Asscher)

- FORUM  (Instituut voor Multiculturele Vraagstukken)

- Nationale Politie, Eenheid Den Haag (Analyse & Research)

Nationale Politie, Eenheid Amsterdam-Amstelland (Top600)

Nationale Politie, Eenheid Rotterdam-Rijnmond (Jeugd)

Gemeente Amsterdam (Directie Openbare Orde en Veiligheid)

- Gemeente Den Haag (Directie Bestuurszaken)

- Raad voor de Kinderbescherming

- Futuro (Advies- en Projectbureau/Leergang Jeugdgroepen)

- Spirit! (Jeugdhulpverlening Amsterdam)

- Altrecht GGZ Jeugd (Forensische Psychiatrie)

- Hogeschool van Amsterdam (Afdeling Toegepaste Psychologie)

- Hogeschool van Amsterdam (Afdeling CMV, Radicalisering)

- Vrije Universiteit Amsterdam (Afdeling Criminologie)

- Universiteit Utrecht (Afdeling Pedagogiek)

 

Boeken (eigen onderzoek)

Tuig van Toen, i.s.m. Gerlof Leistra (verwacht 2015/2016)

C.O.D.E.S., i.s.m. Salah Edin (verwacht 2015)