Denktank Problematische Jeugdgroepen

Het Programma Risicojeugd en Jeugdgroepen van het ministerie van Veiligheid en Justitie werkt met zogenoemde Denktanks. Professionals uit de praktijk en wetenschappers wisselen hier hun kennis en ervaringen uit om de aanpak van jeugdgroepen te verbeteren.

De uitkomsten van elke Denktank worden voorgelegd aan een jongerenpanel, die bestaat uit jongeren uit de doelgroep en een tweetal middelbare schoolklassen. Afhankelijk van het onderwerp dat besproken wordt, wisselen de Denktanks steeds van samenstelling. Jan Dirk de Jong (criminoloog Rebond) is voorzitter. Onderwerpen waar de Denktanks zich tot nu toe over gebogen hebben, zijn: