Lezingen

2016 (nog niet compleet)

Amsterdam, Top600 Congres (20 september 2016)

Leiden, Hogeschool Leiden (15 september 2016): Pull of Gravity

Zwolle, 7e Jaarcongres LVB (13 september 2016)

Eurogang (19 t/m 22 juni 2016)

NvC (9 en 10 juni 2016)

Amsterdam, Nieuw-West (1, 2 of 3 juni): expertmeeting groepsaanpak

Utrecht, WSG (31 mei 2016)

Denemarken (23 mei 2016)

Leiden, Congres Expertisecentrum Jeugd (19 mei 2016)

Waalwijk, Gemeente Waalwijk (18 april): expertmeeting met Jeroen van den Broek

Nijmegen, Straatcoaches (14 april): expertmeeting met Jeroen van den Broek

Leiden, Hogeschool Leiden (5 april): gastcollege radicalisering met Nordin Bensellam

Coulour College TedX (15 maart 2016)

Den Haag, Socialistische Partij (SP): expertmeeting over integratie en emancipatie (14 maart 2016)

Amsterdam, Nieuw-West themadag professionals (10 maart 2016)

Veiligheidsalliantie Regio Rotterdam (VAR) (3 maart 2016)

Den Haag (2 maart 2016)

Den Haag Stakeholders (29 februari 2016)

Rotterdam gastcollege (29 februari 2016)

Osdorp (18 februari 2016)

Leiden, Hogeschool Leiden: Verkeerd verbonden. Over foute straten en foute systemen (lectorale rede, 11 februari 2016) (het debat voorafgaand aan de rede)

 

2015

Denemarken, Ministerie van Sociale Zaken/Justitie: The Real Deal (1 december 2015)

Utrecht, Schoolwide Positive Behavior Support Conference (Jaarbeurs): De school en de straat (12-13 november 2015)

Leiderdorp, Expertmeeting ketenpartners jongerenwerk regio Holland Rijnland i.s.m. JSO: De jongerenwerker als rolmodel (12 oktober 2015)

Zwolle, 6e Jaarcongres LVB: LVB-jongeren met een forensische achtergrond (15 september 2015)

Porto, Portugal, European Society of Criminology: On the seduction of Dutch delinquent youth groups and their pull of gravity (2-5 september 2015)

Rotterdam, Art.19 overleg (minister van Veiligheid & Justitie, de regioburgemeesters, voorzitter van het College van procureurs-generaal en korpschef Nationale Politie): presentatie jeugdcriminaliteit en relevantie allochtone achtergrond (31 augustus 2015)

Amsterdam, Metis Montessori Lyceum: Straatcultuur en de pedagogische opdracht (17 augustus 2015)

Amsterdam, International Cultural Criminology Conference ‘The other’ (Vrije Universiteit Amsterdam): The streets and the system: connection with ‘the other’ before correction (26-26 juni 2015)

Blaubeuren, Duitsland, 15th Workshop of the Eurogang Program of Research: The Real Deal and Tough Love (14-17 juni 2015)

Leiden, Nederlandse Vereniging voor Criminologie Congres 2015: Rolmodellen en hun ‘boosheid met liefde’ (in de sessie over Positieve Criminologie) (11-12 juni 2015)

Zoetermeer, Ministerie van Veiligheid en Justitie (Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen), Dutch and Danisch approach to tackling criminal youth gangs: Offering perspective to youth at risk: the Real Deal or a Raw Deal? (11 mei 2015)

Den Haag, International Conference Research Group Citizenship and Diversity (Haagse Hogeschool): Crime and culture on the streets in a (super)diverse urban environment  (23 april 2015)

Amsterdam, Dienst Onderzoek en Statistiek (Pakhuis de Zwijger): lezing ‘ Marokkaanse’  straatjeugd in collegereeks ‘ De Staat van de Stad’  (20 april 2015)

Eindhoven, Conferentie Onderwijs en Veiligheid (Ministeries van V&J en OCW): Onderwijs en problematische jeugdgroepen op straat (14 april 2015)

Leiden, Hogeschool Leiden (symposium Social Work en Toegepaste Psychologie): Achtergesteld, allochtoon en ‘anders’: Hedendaagse straatjongens in de zorg- en hulpverlening (26 maart 2015)

Den Haag, Bestuurlijke Driehoek (Gemeente, OM & Politie): De schrik van de buurt (meest recente P-DGA) (maart 2015)

Den Bosch, Expert Meeting Ministerie van Veiligheid & Justitie, Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen: Onderwijs, Risicojongeren en Jeugdgroepen (5 maart 2015)

Amsterdam, WOW Hotel (conferentie Willpower Amsterdam): Spreker bij ‘ Straatkrediet’ (biografie Frank van Gemert over Said Bensellam) (18 februari 2015)

Amsterdam, Cordaan, Middin & Indaad: De zorg en de Straat (verslag blog medewerker Cordaan) 17 februari & 9 april 2015)

Den Haag, Stichting Sabr, Schilderswijk: Broedplaats Radicalisering en Polarisatie (10 februari 2015)

Haarlem, Gemeente Haarlem, Bestuurlijk Overleg (Aanpak Top25): Rolmodellen: de sleutel tot Schalkwijk? (5 februari 2015)

Haarlem, Fightclub Haarlem (jongeren uit Schalkwijk,Gemeente Haarlem, politie en andere betrokkenen): Debat perspectief bieden en bejegening (29 januari 2015)

Amsterdam, Themadag Futuro (Radicalisering): Over stoer doen op straat en de status van strijden (26 januari 2015)

Veenendaal, Gemeente Veenendaal i.s.m. Futuro (Aanpak Overlast): Workshop straatcultuur en groepsdynamiek (22 januari 2015)

Rotterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam (gastcollege Criminologie): Analyse en aanpak overlast en jeugdcriminaliteit (19 januari 2015)

 

2014

Haarlem, Gemeente Haarlem o.a. politie en welzijnsorganisaties (Aanpak Top25): Sleutelfiguren en rolmodellen in Schalkwijk (4 december 2014)

Amsterdam, Amsterbaken (Aanpak Top600): Een evidence based aanpak van jeugdige criminelen in Amsterdam: successen en valkuilen (2 december 2014)

Utrecht, Ministerie van Veiligheid en Justitie (Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen) i.s.m. het CCV (Wegwijzer Jeugd en Veiligheid): Hoe zet je rolmodellen in bij de aanpak van jeugdcriminaliteit en jeugdgroepen? Vinden en verbinden (1 december 2014) (verslag en Powerpoint-presentaties)

Almere, Gemeente Almere & Politie: Sleutelfiguren en rolmodellen in Almere? (27 november 2014)

Den Haag, Haagse Hogeschool (keuzevak Jeugdcriminaliteit): Analyse en aanpak van risicojeugd en jeugdgroepen (27 november 2014)

Nijkerk, Nationale Politie, Politieacademie (Diversiteitsdag): Een beetje vreemd, maar wel eigen (30 oktober 2014)

Rotterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam (gastcollege Criminologie): Risicojeugd en problematische jeugdgroepen: analyse en aanpak (21 oktober 2014)

Rotterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam (lunchlezing Criminologie): Van de straat naar het stadhuis (30 juni 2014)

Stavern, Noorwegen, 14th Workshop of the Eurogang Program of Research: Responding to Gangs: ‘scare straight’ or ‘hope straight’? (15-19 juni 2014)

Leiden, Nederlandse Vereniging voor Criminologie Congres 2014 (40-jarig jubileum NVC): o.a. Rolmodellen en Probleemgerichte Analyses (12-13 juni 2014)

Ypenburg, Nationale Politie, Eenheid Den Haag (cursus Probleemanalyses HIC): Probleemgerichte dadergroepanalyse (P-DGA) problematische jeugdgroepen (5 juni 2014)

Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam (gastcollege Criminologie): Inleiding Sociologie (28 april 2014)

Den Haag, Ministerie van Veiligheid en Justitie, Actieprogramma Risicojeugd & Jeugdgroepen: Perspectief bieden! (22 april 2014)

Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, Factulteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (Studiedag docenten Maatschappijleer): Jeugd en (on)veiligheid (15 april 2014)

Amsterdam, Indaad (Studiedag medewerkers integrale zorg- en dienstverlening): Meer halen uit minder met ‘outreachende’ rolmodellen i.s.m. Said Bensellam (11 april 2014)

Rotterdam, Gemeente Rotterdam/Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (workshop Leergang Stadsmariniersschool): Een stevige keten? Of zwakke en stroeve schakels? (4 april 2014)

Den Haag, Nationale Politie, Eenheid Den Haag (Eenheidsbriefing): Verharding van jeugdcriminaliteit: Beresteinlaan en Amsterdam West (27 maart 2014)

Haarlem, Nationale Politie, Kennemerland: Multi-etnische problematiek in Schalkwijk, Haarlem (20 maart 2014)

Den Dolder, Altrecht/Aventurijn GGZ Jeugd (locatieberaad): Veiligheid WA Hoeve/Den Dolder (13 maart 2014)

Amsterdam, Landelijk Sociologie Congres 2014 over ‘Angst’: Nihil Timendum Est (er valt niks te vrezen) (12 maart 2014)

Den Haag, Nationale Politie, Eenheid Den Haag/Openbaar Ministerie (Centraal Analyse Overleg): Probleemgerichte Dadergroep Analyse (P-DGA) (17 februari 2014)

Amsterdam, Strategisch Netwerk Radicalisering en Polarisatie, Gemeente Amsterdam (OOV): 2e Heisessie SNRP (13 februari 2014)

Rotterdam, Nationale Politie, Eenheid Rotterdam: De analyse en aanpak van jeugdgroepen (3 februari 2014)

Amsterdam, Gemeente Amsterdam/Mangostone (conferentie Radicalisering en Polarisatie): Tools voor de praktijk. Effectief in contact (30 januari 2014)

Amsterdan, Universiteit van Amsterdam (Aspirations Workshop): Framing a ‘good life’ in difficult circumstances (17 januari 2014)

Ypenburg, Nationale Politie, Eenheid Den Haag (Analistendag): Probleemgerichte dadergroepanalyses (16 januari 2014)

Zoetermeer, Bestuurlijke Driehoek (Gemeente, OM & Politie): Problematische jeugdgroepen in Buytenwegh, Zoetermeer (16 januari 2014)

 

2013

Amsterdam, Willem Schikker Groep (WSG) met Hicham Darif: Radicalisering onder jongeren (11 december 2013)

Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam (HVA), Cultureel Maatschappelijke Vorming (CMV) met Hicham Darif: Achtergronden en aanpak van radicalisering onder jongeren (3 en 10 december 2013)

Amsterdam, Argan (Stop the Violence/Connect/Streetcornerwork): Jongeren en ex-crimineel in debat over verharde jeugdcriminaliteit in Amsterdam (28 november 2013)

Amsterdam, Ministerie van Veiligheid en Justitie, European Working Conference on Public Disorder: Unrest, Riots and Problematic Youth Groups in the Netherlands (28 november 2013)

Amsterdam, Streetcornerwork: Straatsoldaten en de huidige (on)veiligheid in veldwerk (25 november 2013)

Dordrecht, R-Newt/Contourde Twern: Straatcultuur, veiligheid en jongerenwerk (21 november 2013)

Den Haag, International Police Association (IPA): Analyse problematische jeugdgroepen in de eenheid Den Haag (14 november 2013)

Den Haag, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid/FORUM: Maatschappelijke codes en straatcodes (13 november 2013)

Utrecht, Universiteit Utrecht (gastcollege Pedagogiek/FSW): Jeugddelinquentie in groepsverband, straatcultuur en groepsdynamiek (23 oktober 2013)

Den Haag, Gemeente Den Haag, Directie Bestuurszaken: Vroegsignalering van problematische straatjeugd (30 september 2013)

Den Dolder, Altrecht GGZ Jeugd, Expertisecentrum Agressiemanagement: Straatcultuur en agressie. Verharding in de jeugdcultuur? (10 september 2013)

Amsterdam, De Blauwe Moskee (Slotervaart): Verharding onder jonge criminelen uit Amsterdam en daarbuiten (3 juli 2013)

Leusden, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, 5e KNAW-Hendrik Muller Zomerseminar: Ras en racialisering, Alleen maar nette mensen (17 juni 2013)

Den Haag, Ministerie van Veiligheid en Justitie, afdeling Actie Programma Problematische Jeugdgroepen, werkconferentie: Kansen en knelpunten van rolmodellen (13 juni 2013)

Barneveld, Significant, lustrum-evenement: De effectiviteit van rolmodellen in recidivebestrijding in theorie en praktijk, m.m.v. Said Bensellam (11 juni 2013)

Haarlem, GenerationWhy en 37PK, Downstream: Expositie Groepsdruk (23 mei 2013)

Den Haag, Forum/ProDemos: Onbevoegd gezag en rolmodellen (21 mei 2013)

Den Haag, Forum, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken: Het onbevoegde gezag van rolmodellen en hun singuliere kwaliteiten (25 april 2013)

Den Haag, Politie Haaglanden (Eenheidsbriefing): Probleemgerichte analyse van overlast en jeugdcriminaliteit in groepsverband (25 april 2013)

Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam (HvA), afdeling Toegepaste Psychologie (TP): Masterclass over Straatcultuur en Sociale Psychologie (27 maart 2013)

Rotterdam, Dag van de Literatuur, Boek & Film: Alleen maar nette mensen (14 maart 2013)

Haarlem, Politie Noord-Holland en Gemeente Haarlem: Broedplaats over ernstige problemen met Marokkaanse jongens in Haarlem (12 maart 2013)

Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam (VU), afdeling Criminologie: Participerende observatie: Ongelijkheid en gelijkwaardigheid als onderzoeker (11 maart 2013)

Amsterdam, Gemeente Amsterdam, Stadsdeel West (netwerkbijeenkomst): Groepsdynamiek en groepsdruk (12 februari 2013)

Amsterdam, Nederlandse Vereniging voor Kriminologie (NvK), studiemiddag: Hoe ‘heurt’ het eigenlijk. Over transparantie in veldwerk en fatsoen (5 februari 2013)

Rotterdam, Raad voor de Kinderbescherming (RvdK), afdeling Rotterdam: Straatcultuur, delinquent gedrag en rolmodellen (16 januari 2013)

 

2012

Amsterdam, Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), afdeling Transculturele Psychiatrie & Nederlands Instituut voor Psychologen: Identiteit: Professionals bekennen kleur (30 november & 1 december 2012)

Amsterdam, The New Urban Collective (NUC), Vrije Universiteit Amsterdam: Hoezo Zwarte Piet? Hoezo alleen maar nette mensen? (28 november 2012)

Utrecht, Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), Transculturele/Forensische Psychiatrie: Mad, sad, bad and… coloured (18 oktober 2012)

Amsterdam, Gemeente Amsterdam, themasessie ‘Aanpak Problematische Jeugdgroepen’: Delinquente groepsverbanden, netwerkdynamiek en straatcultuur (18 oktober 2012)

Utrecht, Universiteit Utrecht (gastcollege Pedagogiek/FSW): Jeugddelinquentie in groepsverband, straatcultuur en groepsdynamiek (17 oktober 2012)

Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam (HVA), Cultureel Maatschappelijke Vorming (CMV) met Hicham Darif: Achtergronden en aanpak van radicalisering onder jongeren (25 september en 2 oktober)

Ede, Ministerie van Veiligheid en Justitie, Jeugdreclassering: Probleemgerichte aanpak van problematische jeugdgroepen (14 juni 2012)

Leiden, Nederlandse Vereniging voor Kriminologie (NVK) met Fiore Geelhoed: Van buitenstaander tot meubelstuk: Moeilijk toegankelijke groepen en toegang in kwaliatief onderzoek (14 juni 2012)

Utrecht, Landelijk Bureau Raad voor de Kinderbescherming: Problematische jeugdgroepen: buurtnetwerk en straatcultuur (7 juni 2012 en 20 september)

Amsterdam, Krugerkamer: Straatcultuur en groepsdynamiek onder ‘Marokkaanse’ jongens uit Amsterdam (12 april 2012) – zie ook: De Stad van Auke Kok in Het Parool (13 april 2012)

Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, Comenius (Pedagogiek & Onderwijs) en SEC (Sociologie): De jeugd van tegenwoordig: ‘Marokkaanse’ straatjeugd (5 april 2012)

Utrecht, Landelijk Bureau Raad voor de Kinderbescherming: Expertmeeting aanpak problematische jeugdgroepen Kinderbescherming (29 maart 2012)

Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam (gastcollege Strafrecht en Criminologie): ‘Marokkaanse’ probleemjongens en kwalitatieve onderzoeksmethoden (19 maart 2012)

 

2011 (een selectie)

Utrecht, Samenwerkingsverband aanpak Marokkaanse risicojongeren: Van kattenkwaad tot erger (22 november 2011) – zie ook: discussiepaper bij themasessie

Utrecht, Universiteit Utrecht, Studium Generale: Straatcultuur onder Marokkaanse jongeren (19 oktober 2011) – zie ook: een blogbundel ‘Ciske is wel onze rat’

Dordrecht, Dordtse Welzijnsorganisatie: Straatjongeren en buurtvaders (20 juni 2011)

Amsterdam, Gemeente Amsterdam/Koers Nieuw West, informatiebijeenkomst ‘Eer en waardeer’ (Twynstra Gudde): De multiculturele vergissing (mei 2011)

Utrecht, Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN): What Works? Over de aanpak van de problematiek rondom ‘Marokkaanse’ straatjongens (maart 2011)

Amsterdam, stadsdeel Oost/stichting Argan: Debat jeugdoverlast en criminaliteit. Gebrek aan opvoeding? (25 maart 2011)

 

2010 en eerder (een selectie)

‘Straatcultuur en ‘Marokkaanse’ jongens’, gastcollege voor Sociale Wetenschappen, Universiteit Utrecht (december 2010)

‘Criminaliteit en groepsdynamica’, gastcollege voor Criminologie, Vrije Universiteit Amsterdam (oktober 2010)

‘Hou het vooral straat’, lezing voor een conferentie ter ere van de publicatieprijs van het SMVP voor mijn proefschrift ‘Kapot moeilijk’ in de Rode Hoed, Amsterdam (november 2009)

‘Delinquente Marokkaanse jeugd’, lezing voor een expertmeeting van PvdA, Tweede Kamerleden, Den Haag (juni 2009)

‘Opvallend delinquent gedrag van ‘Marokkaanse’ jongens’, lezing voor de burgemeester van Amsterdam (januari 2008)

‘Delinquente Marokkaanse jeugd’, lezing voor een expertmeeting van FORUM, Utrecht (januari 2008)

‘Opvallend delinquent gedrag van ‘Marokkaanse’ jongens’, lezing voor het Ministerie van Economische Zaken, Den Haag (december 2008)

‘Straatjeugd, criminaliteit en etniciteit’, paperpresentatie voor het congres van de European Society of Criminology (ESC), Bologna, Italië (september 2007)

‘Delinquent gedrag, etniciteit en straatsocialisatie’, lezing voor de 2e International Conference on Cultural Criminology, London, Engeland (mei 2006)

‘De betekenis van etniciteit in straatcultuur’, lezing voor het congres van de Nederlandse Vereniging van Criminologie (NVK), Den Haag (juni 2006)

‘Straatcultuur, groepsdynamica en delinquent gedrag’, lezing voor het 29e International Congres on Law and Mental Health (IALMH), Parijs, Frankrijk (juli 2005)

‘Het straatleven van groepen ‘Marokkaanse’ jongeren’, lezing voor het 8e congres van Eurogang, Onãti, Spanje (mei, 2005)

‘Het veiligheidsvraagstuk en sociale controle: Delinquente jeugd’, lezing in de cursus ‘Urban Sociology’, afdeling Sociologie en Antropologie, Universiteit van Amsterdam (november 2004)

‘Straatnetwerken en straatcultuur van ‘Marokkaanse’ jongens in Amsterdam West’, lezing voor het Instituut voor Migratie en Etnische Studies (IMES), Amsterdam (oktober 2004)

‘Kom je nog of wat? Rellen onder ‘Marokkaanse’ jeugd’, lezing in de cursus ‘methoden en technieken’, afdeling Sociologie en Antropologie, Universiteit van Amsterdam (november 2003)

‘Cultuur en jeugdcriminaliteit’, lezing voor het Ruth Begun Centrum (voor Onderzoek naar Jeugdcriminaliteit en Geweld), Universiteit van Cleveland, Verenigde Staten van Amerika (augustus 2003)

‘Buurtvaders: sociale controle, solidariteit en burgerlijke verantwoordelijkheid in de Marokkaanse gemeenschap van Amsterdam’, lezing voor het congres van de American Society of Criminology (ASC), Chicago, Verenigde Staten (november 2002); ook gehouden op 27e International Congres on Law and Mental Health (IALMH), Amsterdam (juli 2002)

‘De morele economie van groepsgeweld’, lezing voor de afdeling Strafrecht en Criminologie van de Rijksuniversiteit Groningen (juni 2002)

‘Criminaliteit van Antilliaanse jongens in Zoetermeer’, lezing voor de Politie District Zoetermeer, Regio Haaglanden (juli 2001)

‘Marokkaanse buurtvaders in Amsterdam’ lezing voor de afdeling Sociologie en Antropologie, Universiteit van Amsterdam (januari 2001)

 

Voor verdere informatie en een offerte kunt u contact opnemen: info@rebond.nl.