Overige werkzaamheden

Beleidsmatig

Denktank Problematische Jeugdgroepen (Ministerie van Veiligheid en Justitie, Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen)

Landelijk Platform Rolmodellen (Ministerie van Veiligheid en Justitie, Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen)

Bijstandsteam Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen (Ministerie van Veiligheid en Justitie, Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen)

Leergang Problematische Jeugdgroepen (Ministerie Veiligheid en Justitie/Futuro/Hogeschool Leiden)

Soldaten van Oranje (in ontwikkeling met diverse partners)

Onderzoek in Nijmegen, Almere, Haarlem, Zoetermeer, Gouda en Leiden (in onderhandeling voor 2014)

 

Wetenschappelijk

Erasmus Universiteit Rotterdam (onderzoek en onderwijs)

Universiteit van Amsterdam (Aspirations Workshops)

Eurorpean Society of Criminology (Role Models and Problematic Youth Groups)

Eurogang (internationaal onderzoeksprogramma problematische jeugdgroepen)

 

Kunstzinnig (2015)

De Straatrechtbank in Amsterdam West (i.s.m. Melle Smets & Joost van Onna)