Diensten

Rebond-onderzoek

Rebond doet sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar diverse relevante sociale problemen in de samenleving, en rapporteert op een doortastende en toegankelijke wijze. De gebruikte theorie en methoden van onderzoek komen voort uit diverse gevestigde wetenschappelijke disciplines, zoals sociologie, antropologie, sociale psychologie en criminologie. De nadruk ligt op het doen van kwalitatief onderzoek (being there): toegang krijgen tot het onderzoeksveld, een rol innemen binnen de onderzoeksgroep en vervolgens interviewen, observeren en – waar wenselijk en mogelijk - ook participeren.

De sociale problemen die Rebond op deze wijze kan onderzoeken zijn zeer divers van aard. Een aantal (high impact) problemen op het gebied van jeugd en veiligheid geniet echter de voorkeur gezien de maatschappelijke onrust die hierdoor wordt veroorzaakt. Voorbeelden daarvan zijn groeiende gevoelens van onveiligheid onder burgers, een gebrek aan sociale samenhang in de samenleving (groepen die tegenover elkaar staan en onderling verdeeld zijn, wat onder meer leidt tot vooroordelen, discriminatie en racisme), een ’verharding’ van delinquent groepsgedrag (zwaardere delicten gepleegd door steeds jongere daders met vaak een ‘allochtone’ achtergrond) en radicalisering en polarisatie binnen bepaalde groeperingen. Kort gezegd, is Rebond gespecialiseerd in het onderzoeken van allerlei vormen van deviant (niet per se delinquent!) gedrag die kenmerkend zijn voor moeilijk toegankelijke groepen mensen in de samenleving.

 

Rebond-onderwijs

Rebond verzorgt lezingen, workshop en andere vormen van onderwijs over diverse onderwerpen vanuit een aantal sociaal-wetenschappelijke disciplines: (stads)sociologie, antropologie en criminologie. Een lezing kan de vorm krijgen van een beschouwing over een maatschappelijk onderwerp (met als specialiteit: jeugdproblematiek en straatcultuur), een uiteenzetting over een specifiek wetenschappelijk onderzoek met de bijbehorende resultaten of een uitleg van bepaalde sociologische of criminologische theorievorming. Ook werkgroepen behoren tot de mogelijkheid, bijvoorbeeld over kwalitatieve methoden van onderzoek (in het bijzonder voor studenten sociologie of criminologie aan de universiteit). Rebond verzorgt ook workshops en trainingen gericht op het omgaan met sociale problemen in de praktijk, in het bijzonder met als ‘deviant’ aangemerkte jeugd en eigen groepscultuur. Deze workshops worden georganiseerd en uitgevoerd in samenwerking met mensen die zelf veel praktijkervaring hebben met jeugd in achterstandswijken en jeugd/volkscultuur (niet met acteurs).

Onder het kopje ‘kennisoverdracht’ op deze website staat een overzicht van lezingen die Jan Dirk de Jong heeft gehouden en gepland voor het komende jaar. Onder ‘kennisoverdracht’ staat tevens een overzicht van het Rebond-onderwijs dat op dit moment worden aangeboden en in ontwikkeling is.

Onderwijsbeoordelingen van Jan Dirk de Jong zijn op te vragen bij de verschillende universiteiten waar hij heeft gewerkt (o.a. Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam en Rijksuniversiteit Groningen). Sinds 2014 is hij ook verbonden als universitair docent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (sectie Criminologie) en is hij een gids in het Actie-Leerprogramma (ALP) Risicojeugd en Jeugdgroepen die is opgezet vanuit het Ministerie van Veiligheid en Justitie (portefeuille Integrale Aanpak Kindermishandeling en Jeugdgroepen) i.s.m. Futuro en de Hogeschool Leiden. Inmiddels is Jan Dirk de Jong lector Aanpak Jeugdcriminaliteit aan Hogeschool Leiden, Cluster Social Work & Toegepaste Psychologie. Het lectoraat is onderdeel van het Expertisecentrum Jeugd.

Rebond is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) waardoor er sprake is van een BTW-vrijstelling voor beroepsonderwijs.