Onderzoeksrapporten

Jong, J.D.A. & J. Marijt (2016) ‘Zo werkt het niet, vriend.’ Onderzoek naar de aanpak van de Osdorper Bangroep in Amsterdam Nieuw-West. Amsterdam: Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Nieuw-West

Ministerie van Veiligheid en Justitie (J.D.A. de Jong, medeauteur) (2016) Baseline: de aanpak van problematische jeugdgroepen. Den Haag: Ministerie van Veiligheid en Justitie, portefeuille Integrale aanpak Kindermishandeling en Jeugdgroepen (downloaden)

Jong, J.D.A. (2015) Burgerinitiatief Rolmodellen Schalkwijk: Verslag verloop van januari tot augustus 2015. Amsterdam: Rebond

Jong. J.D.A. & I. Schilperoord (2015) Meiden voor Meiden. Rolmodellen voor jonge Amsterdamse meiden van allochtone afkomst. Amsterdam/Den Haag: Openbaar Ministerie/NCTV

Jong, J.D.A. & S. van der Tol (2015) De schrik van de buurt? Inventarisatie van problematische jeugdgroep ‘Joubertplantsoen’ voor probleemgerichte aanpak: Bureau De Heemstraat. Amsterdam/Den Haag: Rebond/Gemeente Den Haag, Bestuursdienst Openbare Orde en Veiligheid

Jong, J.D.A. i.s.m. S. Bensellam (2015) Rolmodellen voor risicojeugd in Haarlem: de sleutel tot Schalkwijk? Amsterdam/Haarlem: Rebond/Gemeente Haarlem, Afdeling Veiligheid en Handhaving

Jong, J.D.A. (2014) Jong geleerd, fout gedaan. Naar een probleemgerichte aanpak van problematische jeugdgroep ‘JUP’: Bureau Leiden-Zuid. Amsterdam/Leiden: Rebond/Gemeente Leiden, Team Openbare Orde en Veiligheid/Nationale Politie, Eenheid Hollands-Midden/Openbaar Ministerie

Helm. P. van der, Jong, J.D.A. de & G.J. Stams (2014) Een evidence based aanpak van jeugdige criminelen in Amsterdam: successen en valkuilen. Leiden/Amsterdam: Hogeschool Leiden/Universiteit van Amsterdam (advies binnen Aanpak Top600)

Jong, J.D.A. de (2014) Stedelijke problemen, sterke schouders. Naar een probleemgerichte aanpak van problematische (jeugd)groepen in Buytenwegh: Wegstapelplein. Amsterdam/Den Haag/Zoetermeer: Rebond/Politie Haaglanden, Analyse en Research/Gemeente Zoetermeer, Directie Openbare Orde en Veiligheid (zie ook website OmroepWest)

Jong, J.D.A. de (2014) Next Projecten. Van onderop en van binnenuit werken aan veiligheid, leefbaarheid en participatie in de Schilderswijk. Amsterdam/Den Haag: Rebond/Gemeente Den Haag, Programmabureau Wijkaanpak, Deal Schilderswijk

Jong, J.D.A. de (2013) Rolmodellen en het risico op recidive. De inzet van een mentor als positief rolmodel ter vermindering van criminaliteit en recidive van jonge Amsterdamse veelplegers. Amsterdam: Rebond/Gemeente Amsterdam, Directie Openbare Orde en Veiligheid (downloadenwegwijzer jeugd en veiligheidwebsite Aanpak Top600)

Jong, J.D.A. de (2013) De Prinsjes van de Kingstreet. Naar een probleemgerichte aanpak van overlast en jeugdcriminaliteit in de Koningstraat: Hoefkade. Amsterdam/Den Haag: Rebond/Politie Haaglanden, Analyse en Research

Jong, J.D.A. de (2012) Verbinden wat al voor handen is. Haalbaarheid van een Jeugdpreventieteam (JPT) in Amsterdam Oost: Indische buurt en Transvaal. Amsterdam: Rebond/Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Oost/Stichting Connect Initiatieven

Jong, J.D.A. de (2012) Ons kent ons. Naar een probleemgerichte analyse van een crimineel (jeugd)netwerk: Beresteinlaan. Amsterdam/Den Haag: Rebond/Ministerie van Veiligheid en Justitie, Politie Haaglanden, Analyse en Research (prijs voor de aanpak politieteam; zie ook website ccv)

Jong, J.D.A. de & F.H.M. van Gemert (2010) Een studie naar het concept groepsdruk. Amsterdam/Den Haag: Vrije Universiteit/ Wetenschappelijk Onderzoeks en Documentatiecentrum (WODC) (downloaden)

Jong, J.D.A. de (2001) Problematische jeugdgroepen Haaglanden: criminele jeugdgroep Palenstein Zoetermeer. Den Haag: Politie Haaglanden, Analyse en Research