Wetenschappelijke bundels

Bijdragen aan wetenschappelijke bundels (sommigen peer reviewed)

Jong, J.D.A. (2016) ‘The real deal. On positive, street-oriented role models in a response to Dutch gangs and youth at risk.’ In:  Maxson, C.L. & Esbensen, F.A. (eds.) (2016) Gang transformations and transitions in an international context. New York: Springer, p. 235-253

Jong, J.D.A. (2015) ‘Jeugdcriminaliteit in Nederland tegenwoordig een Marokkanenprobleem?’ In: I. Weijers (red.) Jeugdcriminologie. Achtergronden van jeugdcriminaliteit. Den Haag: Boom Lemma, p.457-474

Jong, J.D.A. (2013) ‘Gekopieerd gezag of originele autoriteit?’ In: Sieckelinck, S., S. van Buren & H. el Madkouri (eds.) Onbevoegd gezag. Hoe burgers zelf de gezagscrisis aanpakken. Den Haag/Utrecht: Boom Lemma/Forum, p.242-251

Jong, J.D.A. (2012) ‘Zonder elkaar is iedereen alleen. Een essay over het gevoel van veiligheid in de stad en angst voor geweld op straat.’ In: Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (ed.) Essays: Toekomst van de stad. Den Haag: Rli, p.60-62 (downloaden)

Jong, J.D.A. de (2012) ’Typisch Marokkaans?’ In: Koops, W., B. Levering, M. de Winter m.m.v. M. Pieper (eds.) Boos! Over agressie, opvoeding en ontwikkeling. Amsterdam: SWP, p.87-99

Jong, J.D.A. de (2012) ‘Typically Moroccan? A group dynamic explanation of nuisance and criminal behavior.’ In: Esbensen, F.A. & C.L. Maxson (eds.) Youth gangs in international perspective. Results from the Eurogang Program of Research. New York: Springer, p. 225-236 (bestellen of downloaden)

Jong J.D.A. de & W. de Haan (2010) ‘Hoezo typisch Marokkaans? Een groepsdynamische verklaring van overlastgevend en crimineel gedrag.’ In: Althoff, M. & J. Nijboer (eds.) Zoeklicht op geweld. Sociale conflicten in het publieke domein. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, p. 163-173 (downloaden)

Gemert, F. van & J.D.A. de Jong (2010) ‘Migrant boyz ’n the hood. Over transnationale en buurtgebonden jeugdbendes.’ In: Bovenkerk, F., M. Easton, L.G. Moor & P. Ponsaers (eds.) Policing multiple communities. Apeldoorn: Maklu/Cahier Politiestudies, p. 197-214

Jong, J.D.A. de (2010) ‘We houden het lekker ‘straat’.’ In: Deelman, P. (ed.) Over straatcultuur en groepsdynamiek. Dordrecht: Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie, p. 13-28 (downloaden)

Jong, J.D.A. de (2009) ‘Hoe Marokkaans is het Marokkanendrama?’ In: Tonkens, E. (ed.) Tussen onderschatten en overvragen. Actief burgerschap en activerende organisaties in de wijk. Amsterdam: SUN Trancity, p. 80-92

Jong, J.D.A. de (2009) ‘Een hekel aan Marokkanen.’ In: Decorte, T. & D. Zaitch (eds.) Kwalitatieve methoden en technieken in de criminologie. Leuven: Acco, p. 283-284

Jong, J.D.A. de, F. van Gemert & M. Fleisher (2006) ‘Delinquent youth in the city of Amsterdam. An ethnographic study of a Moroccan streetgang.’ In: Deben, L. & M. Bontje (eds.) Creativity and Diversity. Key Challenges to the 21st-Century City. Amsterdam: Het Spinhuis, p. 63-74

Jong, J.D.A. de (2006) ‘In een spagaat tussen school en straat.’ In: Reijndorp, A. (ed.) Stad en stijging. Sociale stijging als leidraad voor stedelijke vernieuwing. Den Haag: De Raad voor de Volkshuisvesting, de Ruimtelijke Ordening en het Milieubeheer, p.22-23 (downloaden)

 

Interview in wetenschappelijke bundel

Hoijtink, M. (2006) ‘Teruggeworpen op jezelf in het welzijnswerk.’ In: Tonkens, E., Uitermark, J. & M. Ham (red.) Handboek moraliseren. Burgerschap en ongedeelde moraal. Amsterdam: Van Gennep, p.55-67