Wetenschappelijke tijdschriften

Wetenschappelijke artikelen (peer reviewed)

Jong, J.D.A. (2016) ‘Positief veiligheidsbeleid ook mogelijk met oorlogstaal?’ In: Tijdschrift over Cultuur en Criminaliteit (themanummer 2016; verschijnt in oktober)

Helm, P. van der, Linden, J. van der, Staal, W. & J.D. de Jong (2015) ’Kinderen met een licht verstandelijke beperking een uitdaging voor de samenleving.’ In: Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 54 (1): p.79-87 (downloaden)

Jong, J.D.A. de (2012) ‘Mores leren of moeilijk zijn. Groepsprocessen en delinquent gedrag onder studenten en ‘Marokkaanse’ straatjongens.’ In: Tijdschrift voor Criminologie, 54 (1): p. 3-17 (downloaden)

Jong, J.D.A. de (2011) ‘Een open vizier in veldwerk.’ In: Kwalon 16 (3): p. 32-36 (downloaden) Voor meer over de onderzoeksmethoden lees ook: Gemert. F. van (2004) ‘Gedeelde observatie is dubbele observatie.’ In: Kwalon 9 (1): p. 33-38 (downloaden)

Gemert, F. van & J.D. de Jong (2005) ‘Groepsdynamiek binnen een jeugdbende; Een casus van verzet tegen de politie.’ In: Tijdschrift voor Veiligheid en Veiligheidszorg 4 (2): p. 46-56 (downloaden)

Jong, J.D.A. de & W.J.M. de Haan (2000) ‘Buurtvaders. Sociale controle, solidariteit en burgerlijke verantwoordelijkheid in de Marokkaanse gemeenschap.’ In: Tijdschrift voor Criminologie, 42 (4): p. 383-393

 

Artikelen in vakbladen

Jong, J.D. de, Broek, J.B.A. van den, Drogt, M. (2016). Verbindingsofficieren en kwartiermakers: natuurlijke schakels tussen het systeem en de straat? Aandacht, 1 (1): p. 45-54. (downloaden)

Jong, J.D. de & M. Smit (2016). Onbegrepen. Onaangepast. On(be)handelbaar? Gewoon een volwaardig mens. Sozio. Vakblad voor sociale professionals en het sociale domein, 4 (september 2016): p.30-33. (downloaden)

Lier, K. van (2016). Interview Jan Dirk de Jong: ‘Rolmodellen zijn geen veredelde vrijwilligers.’ Zorg + Welzijn Magazine (juni 2016): p. 8-10. (downloaden)

Jong, J.D.A. de (2015) ‘Rolmodellen laten risicojeugd hun levenskunst zien.’ In: Secondant, Platform en Magazine voor Maatschappelijke Veiligheid, 30 maart 2015 (downloaden)

Jong, J.D.A. de (2012) ‘Verklaring voor de Project X-rellen. Gewone jongens, bijzondere groepsdynamiek.’ In: Secondant, Tijdschrift van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, 26 (6): 30-33 (downloaden)

Jong, J.D.A. de (2010) ‘Mocro’s zijn de nozems van nu. Een alternatief voor het begrip ‘Marokkaanse’ straatjongen.’ In: Secondant, Tijdschrift van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, 24 (6): p. 30-33 (downloaden)

Jong, J.D.A. de (2000) ‘Marokkaans gezag in de publieke ruimte.’ In: Rooilijn, 33 (10): p. 479-484

 

Boekbespreking

Jong, J.D.A. de (2012) ‘The American Dream in the Mean Streets: Ain’t no half steppin’. Bespreking van: R. Contreras (2013), The stickup kids. Race, drugs, violence, and the American Dream.‘ In: Sociologie, aflevering 4, jaargang 2012 (verschijnt in december)

Jong, J.D.A. de & A. Leerkes (2002) ‘Boekbespreking: Jeugdcriminaliteit in groepsverband.’ In: Pedagogiek, 22 (3): p. 278-279 (downloaden)

 

Interview in wetenschappelijk tijdschrift

Prins, B. & B. de Hart (2005) ‘Over nut en nadeel van het begrip ‘cultuur’ in migratie- en etnische studies’ in: Migrantenstudies (Jubileumnummer 20 Jaar Migrantenstudies), 4 (21): p. 160-177 (downloaden)